Bränsle

Bränsle är något material som, vid förbränning eller annan process, kan användas för att utvinna energi av olika slag. Utöver förbränning, som är den vanligaste processen, finns exempelvis fusion och fission. Energi som frigörs behöver lagras och kontrolleras väl om den inte ska gå till spillo. Det finns mängder med olika slags bränsle, och olika användningsområden. Ett exempel är bränslet vi förtär för att våra kroppar ska kunna hålla igång och vi ska överleva. Men det är inte det bränslet vi ska fokusera på här. Vi ska fokusera på bränslen som behövs för att värma upp hus och driva maskiner så som bilar.

Biobränslen 

Biobränslen är biomassa från organismer levande nyligen. Under de absolut tidigaste stadierna av mänskligheten användas biobränsle. Spillning och ved eldades för att få upp värme, skrämma bort djur och laga mat över. Biobränslen är det absolut bästa bränslet att använda sig av, just eftersom det är förnybart. Det används också mer och mer i utvecklingsländer och industriländer. Biobränsle så som pellets växer sig allt starkare och det är positivt ur många vinklar.

Fossila bränslen

Fossila bränslen är energikällor som är mycket gamla. Oftast finner man dem långt ner under marken, men de finns också på markytan. Hundratals, eller tusentals, år gamla växter och djur har förmultnat och brutits ned till sina minsta beståndsdelar under alla år. Ofta är det som kvarstår kol, kolföreningar, naturgas och petroleum. Naturgasen är framförallt metangas, petroleum råolja. Fossila bränslen är de bränslen som överlägset används mest, vilket är ett problem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *