Pellets

header-hands-with-pelletsPellets är ett högklassigt biobränsle.

Av biprodukter tagna från skogs- och träförädlingsindustrin kan man utvinna pellets. Sågspån, kutterspån, flis och ark torkas och mals för att få en fin friktion, sedan pressas materialet under väldigt högt tryck i hög temperatur. På det sättet formas materialet i pellets-form. Produkten som då skapats kyls sedan ner. Kort och gott så är pellets en torrt cylinderformat biobränsle som skapas genom att torka och pressa naturliga material, alltså ren biomassa, och utan att tillsätta några tillsatsmedel överhuvudtaget.

Sverige är ledande i användning av pellets. Och där får vi vara stolta. Det är både ett miljövänligt och billigt sätt att värma upp hus på. Pellets är nämligen ett förnybart bränsle som inte tillför någon som helst koldioxid i atmosfären. Inte vill tillverkning eller vid förbränning. Dessutom kan du sprida askan efter förbränning i din trädgård, då det ger grönskan näring.

För att använda dig av pellets behöver du någon slags förbrännare. Antingen en kamin eller en pelletsförbrännare. Det finns speciellt utformade eldare för just pellets. De flesta pannor använda för olja eller ved kan dessutom göras om inför användning av pellets.

Det är viktigt att du väljer rätt brännare och rätt pellets. Självklart finns det olika kvalitéer. Vill du utvinna som mest energi ur dina pellets och dessutom inte bli lurad på miljöfrågorna så se till att du kollat upp distributören innan du handlar hos dem.

Varför ska jag använda pellets?

 • Pellets är billigare än ved och olja
 • Det är ett förnybart bränsle
 • Det släpper inte ut koldioxid i naturen
 • Det är enkelt att handskas med
 • Det går att köpa i vanliga mataffärer
 • Det går att använda resterna
One comment
 1. Varför skall jag använda pellets? Det släpper inte ut koldioxid i luften!!!!!

  Det var det dummaste jag någonsin läst!!!!!!!

  Säg inte att Ni betalar marknadsförare energirådgivare som inte vet ett skit om energi. Borde rendera i SPARKEN för den marknadsföraren energirådgivaren!

  Direkt vilseledande information!

  Självklart släpper trä pellets ut koldioxid i luften oavsett om du har fri eller kontrollerad förbränning och inte samlar in och komprimerar varenda uns av rökgaserna.

  Vid tillverkning av pellets används stora mängder energi. De enda energiframställningarna som är koldioxid fri är idag kärnkraft, vind och solkraft men det är bara vid energiframställningen, alltså under drift. Vid tillverkningsprocesserna används energi och den går inte att med säkerhet säga att den är framställd koldioxid fritt.

  Allt på den här globen som innehåller organiskt kol släpper ifrån sig koldioxid. Det är väl känt av mänskligheten. Det organiska kolet är det ämne som omvandlas till energi vid förrutnelse eller förbränning. Att överhuvudtaget påstå att pellets förbränning inte skulle släppa ut koldioxid var det mest korkade jag någonsin läst!

  Om du på något sätt skall använda pellets resterna (askan) som t.ex. jordförbättringsmedel skall du vara väl medveten om var ifrån pellets materialen hämtats ifrån. Mycket virke från industrier hämtas in av pelletstillverkare. Inhämtat virke kommer från t.ex. engångsemballage som levererats från andra länder, idag framförallt från de asiatiska länderna. Engångsemballage kan bestå av rent trä, behandlat trä och div. olika trä laminat. Laminaten är ju limmade på ett eller annat sätt och det innebär att pellets innehåller div. kemiska ämnen. Det innebär att om du använder askan som jordförbättringsmedel så finns risken att du fördärvar både jorden och den biologiska mångfalden genom att släppa ut div. ohälsosamma ämnen i naturen. Man får faktiskt lov att vara lite försiktig i sina skrivningar. Tänk också på att aska skall hanteras varsamt det är ingen ofarlig harmlös produkt. När alla typer av ved förbränns så finns samma mängd atomer kvar i askan, ingen atom har försvunnit eller förändrats, de har bara genomgått en omvandling från trä till aska. Nu ökar också bakgrundsstrålningen i och med att koncentrationen av atomerna ökar i förhållande till tidigare volym. Atomerna skall nu samsas på en mindre yta eller i en mindre volym, kort sagt. Dessutom blir den radioaktiva strålningen högre på grund av Tjernobyl olyckan, i och med att träden kontaminerades med radioaktivt regn (atomer i sönderfall) och även genom att de tar upp näring och vatten från de övre jordlagren vilket ger ett högt becquerel/kilo innehåll. Det har konstaterats mer än en gång att aska är hälsovådlig att handskas med!!! Genom förbränningen har du ökat bakgrundsstrålningen. Lägg inte aska var som helst, gräv ner den så att varken barn eller djur kan kontamineras. Undvik att andas in aska, garanterat farligare än att röka både det ena och det andra, använd alltid någon typ av andningsfilter när du hanterar aska.

  Börjar få nog av miljöknuttar som tror att allt kan förenklas.

  Kommer ihåg när de nya avfettningsmedlen dök upp på marknaden. t.ex. citrus solve. Innehåll D-limone ämnet är kraftigt fett lösande.

  Nu började arbetsledare av den gamla stammen, jo, de som skolats i att aldrig utforma eller anordna en arbetsplats eller en arbetsutrustning mer än till ett minimum, precis så att arbetsplats arbetsutrustnings funktionen nås men inte mer.

  De talade vitt och brett om vad ofarliga de nya avfettningsmedlen var! De kunde snarast liknas vid citronjuice, alltså blaska som ni vill, helt ofarligt! Det var väl inte så väl genomtänkt! Beroende på att den mänskliga hjärnan till största del består av fett. Hade dessa arbetsledare fått härja fritt en stund till så hade nog många fler arbetstagare varit hjärnskadade!

  De största miljö ivrarna i Sverige och Europa är de som är farligast för miljön, de har inte förmåga att skilja på vad som är bra eller vad som är dåligt för miljön. Kunskap saknas om de absolut viktigaste sammanhangen. Om man skall uttala sig så måste man ha sammanhangen klara för sig. Det är som med den främre hjärnloben, den är inte fullt utvecklad förrän i tjugofem års- åldern. Vid fullt utvecklad främre hjärnlob kan människan koppla begrepp som handling och konsekvens. De värsta miljö ivrarna har inte förmågan att koppla begreppen handling och konsekvens. Utan man bara tror sig veta!!!

  I min värld skall innan jag överger något gammalt, beprövat och invant måste det finnas någon form av bevis på att det nya är betydligt bättre än det gamla.

  Alltså, ge inga råd till dina medmänniskor som kan påverka deras ve och väl, om du inte vet vad du pysslar med.

  Hoppas att informatören skäms ´å det grövsta. Uttala dig när du har belägg för vad du skriver!

  Så här ser det ut energimässigt för de olika produkterna vid ett uttag av 10 000 kWh.

  1 m3 OLJA = 10 000 kWh

  10 m3 VED = 10 000 kWh

  3 m3 TRÄ PELLETS = 10 000 kWh

  De tre bränsleslagen släpper ut exakt lika mycket koldioxid, ingen skillnad.

  En intressant iakttagelse är ju faktiskt att träd fungerar som koldioxidfällor, klorofyllen äter koldioxid.

  Med ovanstående går det enkelt att konstatera om träden får stå kvar och vi förbränner fossila bränslen kommer naturen att ta hand om koldioxidutsläppen! Dessutom slipper vi hantera mycket hälsovådlig restprodukt från förbränning av bränsleslaget TRÄ nämligen aska!

  Nu blev det lite väl förenklat i alla fall!

  Fossila bränslen har vi inte så gott om på globen! Vi måste alltså på något sätt ställa om vårt energibehov och forska fram nya energikällor.Det gör vi inte genom att ljuga för oss själva och vår omgivning, framställa sig som bättre än vad man är.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *